PARTNERZYAVIVA
Grupa Aviva (dawniej Commercial Union) istnieje na rynku polskim od 1992 roku i należy do największych instytucji finansowych na rynku polskim. Grupa ta jest naszym partnerem w zakresie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków.INTERRISK TU S.A.
Interrisk TU S.A. Vienna Insurance Group jest obecne na naszym rynku nieprzerwanie od 1993 roku. Interrisk wspiera nas w zakresie produktów dedykowanych dla Zdrowia.UNUM TUiR S.A.
Unum jest wiodącym ubezpieczycielem na polskim rynku. Grupa specjalizuje się w dziedzinie ochrony ubezpieczeń na życie, dlatego też jest naszym partnerem w tym zakresie.