POLISADLARADCY.pl

PORTAL GRUPOWYCH UBEZPIECZEŃ DLA RADCÓW PRAWNYCH, APLIKANTÓW RADCOWSKICH I ICH RODZIN

Nasze atuty to: szeroki zakres i wysokie sumy ubezpieczeń, mała liczba wyłączeń ochrony, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia członków rodziny, brak konieczności wykonania badań lekarskich, przystępna cena

Portal www.polisadlaradcy.pl to narządzie dedykowane radcom prawnym, aplikantom radcowskim oraz ich rodzinom, za pośrednictwem którego można w bezpieczny i łatwy sposób przystąpić do grupowego ubezpieczenia w następującym zakresie:

1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - NNW - Ubezpieczyciel: AVIVA TUO S.A. - mocne strony to: brak karencji, brak konieczności wykonywania badań lekarskich przed przystąpieniem do ubezpieczenia, bardzo szeroki zakres ubezpieczenia, wysokie sumy gwarancyjne - do 400.000,00 PLN, mała liczba wyłączeń oraz przystępna składka - 99,00 PLN rocznie lub 279,00 PLN rocznie (w zależności od wariantu)

2. Ubezpieczenie zdrowia (pakiety medyczne) - Ubezpieczyciel: INTERRISK TU S.A. - mocne strony to: brak karencji, brak konieczności wykonywania badań lekarskich przed przystąpieniem do ubezpieczenia, nielimitowana liczba wizyt lekarskich (19 lekarzy specjalistów), bardzo szeroki zakres badań diagnostycznych, możliwość ubezpieczenia rodziny oraz dzieci (bez względu na liczbę dzieci w rodzinie, składkę opłaca się za jedno dziecko), ponad tysiąc placówek medycznych w kraju, przystępna składka - od 49,00 PLN do 219,00 PLN (w zależności od wariantu)

3. Ubezpieczenie życia - Ubezpieczyciel UNUM ŻYCIE TUIR S.A. - mocne strony to: bardzo wysokie sumy ubezpieczenia, wąski katalog wyłączeń ograniczających wypłatę świadczeń, 45 jednostek chorobowych w umowie dotyczącej poważnej choroby ubezpieczonego i małżonka, szeroki katalog świadczeń, krótki pobyt w szpitalu ubezpieczonego kwalifikuje zdarzenie do wypłaty świadczenia - z powodu nieszczęśliwego wypadku - powyżej 1 dnia; z powodu choroby - powyżej 3 dni. Wypłata świadczenia za pobyt w szpitalu na terytorium Europy, USA, Kanady, Japonii, Australii i Nowej Zelandii, łatwy sposób zgłaszania roszczeń, krótki okres wypłaty świadczenia - do 3 dni, przystępna składka: 35,00 PLN lub 55,00 PLN miesięcznie (w zależności od wariantu)

Bezpieczny i łatwy sposób przystąpienia do ubezpieczenia grupowego:

1. Na stronie Internetowej www.polisadlaradcy.pl wybierz rodzaj ubezpieczenia: NNW, ZDROWIE, ŻYCIE oraz wariant (SIVER lub GOLD dla NNW i ŻYCIE oraz MIDI lub MAXI dla ZDROWIA)
2. Strona przekieruje Cię do wybranego ubezpieczenia, gdzie będziesz mógł przystąpić do grupowego ubezpieczenia poprzez "WYPEŁNIJ WNIOSEK” oraz dowiedzieć się o wszystkich parametrach danego ubezpieczenia: zakresie, sumach ubezpieczenia, wyłączeniach, OWU
3. Za polisę możesz zapłacić bezpośrednio z Portalu www.polisadlaradcy.pl lub w dogodnym dla Ciebie czasie, zgodnie z warunkami ubezpieczenia
4. W każdej chwili możesz połączyć się z konsultantem: nr tel.: 607686433 lub napisać wiadomość: info@polisadlaradcy.pl
5. Pełnimy pełną asystę w procesie likwidacji szkód