POBIERZ

WARUNKI PROGRAMU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Zdarzenie ubezpieczeniowe Wariant 1 Silver Wariant 2 Gold
Śmierć Ubezpieczonego 45 000 zł 80 000 zł
Śmierć na skutek zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu 60 000 zł* 90 000 zł*
Uszczerbek na zdrowiu na skutek NW
Za 1% uszczerbku
35 000 zł
350 zł
90 000 zl
800zł
Uszczerbek na zdrowiu na skutek Zawału mięśnia sercowego lub Udaru mózgu
Za 1% uszczerbku
20 000 zł

200 zł
75 000 zł

750zł
Śmierć Małżonka lub Partnera Życiowego 10 000 zł 21 000 zł
Śmierć Małżonka lub Partnera Życiowego na skutek NW 20 000 zł* 41 000 zł*
Śmierć Dziecka 4 000 zł 6 000 zł
Urodzenie dziecka 1 300 zł 1 600 zł
Urodzenie dziecka martwego 2 600 zł* 3 200 zł*
Osierocenie dziecka 4 000 zł 5 000 zl
Śmierć Rodzica (Rodzica Małżonka) 2 000 zł 2 500 zł
Poważna choroba Ubezpieczonego (45 jednostek chorobowych) 8 500 zł 15 000 zł
Poważna choroba Małżonka (45 jednostek chorobowych) 2 500 zł 4 000 zł
Pobyt w szpitalu ubezpieczonego - stawka za jeden dzień
(świadczenie płatne max. do 180 dni pobytu w Roku ubezpieczenia)

z powodu Choroby (do 14 dnia/po 14 dniu)
z powodu Zawału serca lub Udaru mózgu (do 14 dnia/po 14 dniu)
z powodu NW (do 14 dnia/po 14 dniu)50 zł/50 zł
80 zł/50 zł*
80 zł/50 zł*65 zł/65 zł
110 zł/65 zł*
110 zł/65 zł
OIOM (płatne dodatkowo od 1 do 5 dnia pobytu)
łączne świadczenie za 5 dni pobytu na OIOM
120 zł
600 zł
150 zł
750 zł
Świadczenie apteczne 150 zł 250 zł
Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego max. 2 000 zł max. 2 500 zł
Leczenie specjalistyczne 2 000 zł 4 500 zł
Składka miesięczna 35 zł 55 zł