MOCNE STRONY

  • Ochrona na życie 24 godziny na dobę na całym świecie


  • Jeden z najwęższych na rynku katalogów wyłączeń ograniczających wypłatę świadczeń


  • Aż 45 jednostek chorobowych w umowie dotyczącej Poważnej choroby, w tym Zawał serca, Udar mózgu, Nowotwór złośliwy  • Świadczenie z tytułu Uszczerbku na zdrowiu NW oraz Pobytu w szpitalu należne także w przypadku uprawiania sportów również tych o ryzykownym charakterze  • Szybka wypłata świadczeń, średni czas wypłaty to 3 dni robocze od daty dostarczenia

  • Łatwy sposób zgłaszania świadczenia