POBIERZ

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Zakres i warunki ubezpieczenia SILVER Suma ubezpieczenia
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku - Klauzula I 270 000 zł
Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego - Klauzula II 100 000 zł
Śmierć małżonka ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku - Klauzula IV 100 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu - system świadczeń proporcjonalnych** - Klauzula VI 50 000 zł
Pobyt w szpitalu - Klauzula X 18 200 zł
50 zł/dzień
Trwała niezdolność do pracy - Klauzula XII 100 000 zł
Czasowa niezdolność do pracy - Klauzula XIII 4 500 zł
50 zł/dzień
Naprawa lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów - Klauzula XIV 10 000 zł
Koszty leczenia - Klauzula XV 10 000 zł
Koszty operacji plastycznych - Klauzula XVII 7 000 zł
Koszty odbudowy stomatologicznej - Klauzula XVIII 10 000 zł
Koszty pogrzebu - Klauzula XX 5 000 zł
Pomoc assistance na terenie RP - Klauzula XXI tak

Zakres i warunki ubezpieczenia GOLD Suma ubezpieczenia
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku - Klauzula I 300 000 zł
Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego - Klauzula II 100 000 zł
Śmierć małżonka ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku - Klauzula IV 100 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu - system świadczeń proporcjonalnych** - Klauzula VI 60 000 zł
Pobyt w szpitalu - Klauzula X 36 400 zł
100 zł/dzień
Trwała niezdolność do pracy - Klauzula XII 100 000 zł
Czasowa niezdolność do pracy - Klauzula XII 9 000 zł
100 zł/dzień
Naprawa lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów - Klauzula XIV 16 000 zł
Koszty leczenia - Klauzula XV 10 000 zł
Koszty operacji plastycznych - Klauzula XVII 10 000 zł
Koszty odbudowy stomatologicznej - Klauzula XVIII 12 000 zł
Koszty pogrzebu - Klauzula XX 5 000 zł
Pomoc assistance na terenie RP - Klauzula XX tak
Zawał serca i udar mózgu – Klauzula XXIII tak

Załącznik do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Klauzule GRONO jest nieodłączną częścią powyższego Zakresu ubezpieczenia: Kliknij aby pobrać