ZGŁOŚ ROSZCZENIE

Roszczenie należy zgłosić bezpośrednio ubezpieczycielowi - AVIVA:

Link do formularza zgłoszenia szkody: FORMULARZ

Formularz należy wysłać pocztą tradycyjną, elektroniczną lub zgłosić telefonicznie.

DZIAŁ OBSŁUGI ROSZCZEŃ, Ul. Inflandzka 4b, 02-189 Warszawa Telecentrum:0 801888444, FAX: (+48 22)557 40 03, EMAIL: bok@aviva.pl

Prosimy jednak również nas poinformować o roszczeniu: nwroszczenia@o-2.com.pl lub tel.: 605875219. Będziemy wówczas pełnić asystę w całym procesie realizacji roszczenia aż do wypłacenia odszkodowania. Jeżeli w toku realizacji roszczenia pojawią się jakiekolwiek wątpliwości ubezpieczyciela, będziemy w porozumieniu z Państwem wyjaśniać je aby cały proces przebiegł w bezkolizyjny sposób. Nasza usługa jest dla Państwa bezpłatna.